Varbergs Bostad – Håstens Terrasser

IDÉ / GRAFISK FORM / FOTO / RETUSCH / COPY
PROJEKT HÅSTENS TERRASSER

Varbergs Bostad är ett bostadsbolag i Varberg som äger och förvaltar 5200 lägenheter, ca 160 affärs- och kontorslokaler, ca 1.600 garage och carports samt 3.500 parkeringsplatser. Vårt uppdrag var att utveckla ett koncept för ett nytt lägenhetsområde vid Håstens Torg, Varberg. Vi utvecklade konceptet ”Vi ses på Terrassen” som bygger på att lyfta fram terrasserna i marknadsföringen.