Glasriket – Design 2016

IDÉ / GRAFISK FORM / FOTO
PROJEKT DESIGN 2016

AB Glasriket är en organisation i Småland som har målsättningen att marknadsföra turismen och glasbruken i regionen. Vårt uppdrag var att ta fram en ny version av designbroschyren som vi tog fram 2015 och denna gång visa samspelet mellan glasbruken i regionen.