Glasriket – Design 2015

IDÉ / GRAFISK FORM / FOTO
PROJEKT DESIGN 2015

AB Glasriket är en organisation i Småland som har målsättningen att marknadsföra turismen och glasbruken i regionen. Vårt uppdrag var att ta fram ett broschyrkoncept som visar samspelet mellan de olika designföretagen i regionen.