Entergate

KOMMUNIKATIONSKONCEPT/ GRAFISK FORM / FOTO / COPY
PROJEKT ENTERGATE

Entergate tar fram webbapplikationer så som enkät- och analysverktyg, kommunikationsverktyg, kunskapstester och administration för utbildningar och seminarier. Vårt uppdrag var att utveckla ett kommunikatonskoncept som går i linje med det framtagna strategiarbetet. Vi tog fram konceptet ”Get further”, som skapar en grund i den framtida marknadsföringen.